Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype heischraal grasland met kalkminnende soorten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
453
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype heischraal grasland met kalkminnende soorten
Jekervallei
+

Actueel: zeer beperkt (kennislacune)
Toename naar 1 ha (alle subtypes samen)
Toename door omvorming in deelgebied 2 – Vallei van de Nieuwzouw te Bilzen (in een mozaïek met kalkrijk kamgrasland van het type 6510_huk).

Het habitattype moet een korte vegetatie bevatten (30% van de sleutelsoorten en