Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
399
5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland
Jeneverbesstruweel (5130)
Bosbeekvallei
Heidelandschap
+

Toename van de huidige oppervlakte van ongeveer 11 ha met ongeveer 4 ha door omvorming van naaldbossen tot een totaal van 15ha.

Populatie jeneverbes die zich voldoende verjongt om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven en voorkomt in heidevegetatie met een verbossing