4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
574
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
West-Vlaams Heuvelland
Boslandschap
=/+

Actuele oppervlakte: 0,5 ha
Behoud actuele vegetaties. Goede potenties zijn slechts zeer lokaal aanwezig in deelgebied BE2500003-10.

=/↑

Optimale kwaliteitsverbetering is enkel mogelijk als maatregelen genomen worden om de hoge nutriëntenaanrijking via o.a. N-depositie te drukken. Actief beheer is nodig om heide te behouden.