Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
707
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
+

Toename met 118 ha van de actuele oppervlakte van 506 ha tot een totaaldoel van 624 ha. Richtwaarde voor uitbreiding is 29 ha.

Kwaliteitsvereisten zijn o.m.:

  • een goede structuurvariatie van de habitat
  • zo beperkt mogelijke boomopslag (maximum 20%) in de habitat. Het terugdringen van boomopslag is een belangrijke kwaliteitsopgave op alle “heide”locaties in het vijvergebied
  • min 10% naakte, omgewoelde, bodem om mineraalrijkere situaties te bekomen en min 20% bloemrijke situaties op de droge heide die ontwikkeld vanuit de graszaadwinningen
  • aandacht voor de bosbesrijke heide en de heide op diestiaanheuvels op plekken waar deze subtypes aanwezig zijn of tot ontwikkeling komen.