Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
386
3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 14 ha aanwezig binnen SBZ in de deelgebieden 3,4,6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13.
Toename + 5 ha door omvorming in de deelgebieden 11,3, 4, 12, 8 en 13
Einddoel: 19 ha

  • sterk schommelende waterpeilen in de plassen voor behoud van voldoende dynamiek
  • minder dan 30% breukstenen
  • minstens 4 sleutelsoorten aanwezig
  • onverstoorde sedimentafzetting
  • goede waterkwaliteit