Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
949
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Mechelse Heide
+

Actueel: 5 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 5 ha

Goed ontwikkeld dystroof ven in open of halfopen heidelandschap met:
geschikte waterhuishouding
zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en totaal stikstof helder, door humuszuren bruingekleurd water
2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig
Aandacht voor vergraste zones in functie van herpetologische fauna die aanwezig is (gladde slang, heikikker)