3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
872
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Zwarte Beek
+

Actueel: 7 ha
Behoud actuele oppervlakte + 6 ha toename door omvorming.
Einddoel: 13 ha

Goed ontwikkeld dystroof ven in open heidelandschap met:

  • geschikte waterhuishouding;
  • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor conductiviteit en van totaal stikstof;
  • helder, door humuszuren bruingekleurd water;
  • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig.