Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
863
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Zwarte Beek
=

Actueel Behoud actuele oppervlakte
Einddoel:

=

Goed ontwikkeld dystroof ven met:

  • geschikte waterhuishouding;
  • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en van
  • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig;
  • buffering tegen externe invloeden.