Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
850
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Kleine Nete
=

Behoud van de bestaande oppervlakte (5 ha) in de Snepkensvijver (deelgebied 1).

  • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en totaal stikstof helder water en bodem vrij van slib en organisch sediment
  • verzuringsindicatoren
  • vergrassing
  • invasieve exoten in alle vennen
  • eutrofiëringsindicatoren in alle vennen