3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
704
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
+

Actueel 1 ha.
Toename van 3 ha tot doeloppervlakte van 4 ha (herstel abiotiek vijvers).

Plassen met hoofdzakelijk een venige of venig zandige bodem en een variabel slib en organisch sedimentgehalte. De vennen zijn permanent waterhoudend. Zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en totaal stikstof. Minstens één sleutelsoort dient abundant aanwezig te zijn.

Bijkomende voorwaarde is de afwezigheid van hondsvis in functie van heikikker en andere habitattypische soorten.