Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
684
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Mangelbeek
+

Actueel: 15.5 ha.
Behoud actuele oppervlakte
Toename door omvorming in de kerngebieden schietveld-Sonnisheide, Monnikwyer-Den Damp, en Ophovenerbos-Ruiterskuilen met 40 ha.
Einddoel: 56 ha.

Goed ontwikkeld dystroof ven in open heidelandschap met:

  • geschikte waterhuishouding;
  • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en totaal stikstof helder, door humuszuren bruingekleurd water;
  • permanent waterhoudende vennen, die hoogstens kortstondig droogvallen;
  • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig.