3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
572
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
West-Vlaams Heuvelland
Bocagelandschap
=/+

Actuele oppervlakte: 3,2 ha
Behoud van de actuele habitatvlekken.

Waterkwaliteitsverbetering om te komen tot een vollediger ecosysteem met meer habitattypische soorten. Daling van de eutrofiëringsgraad, door o.a. vrijstellen van de poelen (m.b.t. bladval) en slibruiming.