3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
542
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: kennishiaat
Doel: toename naar 5 ha.

Behoud begeleidende soorten / streven naar sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype terug voorkomt in SBZ.