3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
520
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Hallerbos
=/+

Behoud van bestaande relictvegetaties in de vallei van de Mark oost (2400009- 6), in de Zuunbeekvallei (24009-9 en 10) en in vijvers Zevenbronnen (2400009-1b).

Kwaliteitsvereisten:

  • een goede waterkwaliteit in de vallei van de Mark en de Zuunbeek
  • wegwerken van plaatselijke eutrofiëringsbronnen
  • geschikt zijn als leefgebieden voor IJsvogel en Bittervoorn