Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
937
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Zeeschelde (SIGMA)
=

Actueel: max. 24 ha
Doel: duurzaam behoud van het habitattype in deelgebieden 43-46 Damvallei en 56 Daknamse meersen