Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
703
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
=

Actueel 24 ha.
Toename van 6 ha tot een doeloppervlakte 30 ha.

Bodem van de vijvers mogen een variabel gehalte slib en organisch sediment bevatten en dienen tijdens het vegetatieseizoen permanent water te bevatten. Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.

Er dient minstens één sleutelsoort abundant aanwezig te zijn.