3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
646
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Het Blak
Poelen, vennen en plassen
=

Behoud van de huidige oppervlakte van 1 ha.

Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH. Een vollediger ecosysteem met meer typische soorten.