Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
495
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
=/+

Behoud van de huidige relicten in Walenbos en aan de voet van Troostembergbos (deelgebieden 1c en 1d) met mogelijk kleine, pleksgewijze toename door omvorming daar of mogelijk ook in de Bierbeekse valleien en Meldertbos (deelgebieden 7, 13-16).

De kwaliteitsdoelstelling voor dit habitattype is een aangepaste grondwaterstand, een goede waterkwaliteit en minder (eutrofiërende) atmosferische deposities (volgens LSVI-normen).