3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
796
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea
Kalmthoutse Heide
Kalmthoutse Heide
+

Actueel 0,5 ha + toename tot 6 ha via kwaliteitsverbetering van niet-habitatwaardige vennen

geen doel

Natuurlijke hydrologie
een matig zure tot circumneutrale pH (pH: 5-7,5)
Lichtglooiende voedselarme venoevers
Voldoende windwerking