Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
916
1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Schorren (1330)
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - estuarium
+

Actueel: 48.9 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: +110 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.