1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
760
1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Schorren met Slijkgras (1320)
Duingebieden
Duingebieden
=/+

Actuele oppervlakte: 1,5 ha
Behoud van de actuele habitatvlekken. Lokale toename is mogelijk bij uitbreiding van het Zwin.

=/↑

Het habitattype wordt gedomineerd door een invasieve exotische soort (Spartina townsendii). Herstel van vegetaties van het inheemse klein slijkgras (Spartina maritimae) wordt niet nagestreefd omdat deze soort uitgestorven is in België en omgeving, waardoor het enkel mogelijk is vegetaties van Engels slijkgras te ontwikkelen.