Habitattypes

Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems (9120_9190)

Eiken-berkenbos met vooral pijpenstrootje in de kruidlaag in bosreservaat Sevendonk (Turnhout)

Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen (9130)

Beukenbos met Wilde hyacint

Eiken-Beukenbossen op zure bodems (9120)

Dalkruid in Kluisbos (Oost-Vlaanderen)

Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160)

In het Meerdaalwoud komt ook het subtype van rijkere bodems voor.

Hardhoutooibossen (91F0)

het Kraaibosje te Leut is het enige voorbeeld in Vlaanderen van goed ontwikkeld hardhoutooibos.

Kalkrijke beukenbossen (9150)

Purperorchis op voormalige kapvlakte.

Natuurlijke loofbossen van de kustduinen (2180)

Abelen-Iepenbos in de duinbossen van De Haan

Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand (9190)

De Wilde lijsterbes is een frequente, begeleidende struiksoort van dit bostype.

Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (91E0)

Slanke sleutelbloem is een typische soort van oude, beekbegeleidende bossen.

Veenbossen (91D0)

Veenbossen

Veldbies-Beukenbossen (9110)

Witte veldbies