Habitattypes

Blauwgraslanden (6410)

Spaanse Ruiter

Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem (6210)

Tiendeberg

droog heischraal grasland en soortenrijk struisgrasland (6230_hn, 6230_ha)

Liggend walstro en Tormentil

Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)

Gewone margriet en Beemdkroon

Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230)

Liggend walstro en Tormentil

Open graslanden op landduinen (2330)

Buntgras

Stroomdalgraslanden langs de Maas (6120)

winterbed van de Grensmaas

Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430)

Soortenrijke, natte ruigte in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp).