Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kleine Nete

BE2100026 - Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, de Zegge en de Ronde Put
9125.97ha
Koulaak © Eddy Vercammen
Kleine Nete (1) © Eddy Vercammen
Kleine nete (2) © Eddy Vercammen
MD Grobbendonk © An W.
Mosselgoren © Filip Van Boven
Poel op de Langendonk © Eddy Vercammen
Ronde Put (1)
Ronde Put (2)
Ronde Put (3)

De Kleine Nete is een van de meest natuurlijke rivieren in Vlaanderen met een goede waterkwaliteit en met een prachtige natuurmix, zoals veenrelicten, ruigtes, graslanden, bossen en heide. Je kunt er soorten als de gevlekte witsnuitlibel, de gladde slang en de groenknolorchis vinden.

Dit gebied ligt in de Kempen nabij de Kleine Nete en haar bovenlopen. De elf deelgebieden liggen verspreid over vijftien gemeenten in de provincie Antwerpen en één deelgebied ligt in de provincie Limburg. Met zijn 4884 hectare is dit een van de grootste habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen. De vogelrichtlijngebieden De Zegge en De Ronde Put liggen gedeeltelijk binnen het habitatrichtlijngebied, samen ruim 9000 hectare.

In de Vallei van de Kleine Nete is er een prachtige mix aan natuurclusters. De Kleine Nete is een van de meest natuurlijke rivieren in Vlaanderen en heeft een vallei vol graslanden, ruigtes, vijvers en bossen. Ook laagveenmoerassen - ideaal voor moerasvogels - komen er voor. Op de droge Kempische zandgronden is er een mooie afwisseling aan bos-, duin- en heidevegetaties. De benedenloop van de Kleine Nete is onderhevig aan het getij waardoor er nog estuariene natuur voorkomt. Daarnaast zijn er prachtige stukken vochtige heide met vennen en verlandingsvegetaties.

Ongeveer de helft van het gebied is bestemd voor natuur, bos en reservaat. Het Agentschap voor Natuur en Bos is eigenaar en beheerder van een deel van het gebied. Ook Natuurpunt heeft er eigendommen en stukken in beheer. Een derde is aangeduid als landbouwgebied, maar niet al die percelen zijn in landbouwgebruik. Er zijn 13 wildbeheereenheden actief en verschillende waterbeheerders: De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Milieumaatschappij, de provinciale dienst waterbeheer en gemeenten.

Arendonk (2370), Dessel (2480), Geel (2440), Grobbendonk (2280), Herentals (2200), Lier (2500), Kasterlee (2460), Mol (2400), Nijlen (2560), Olen (2250), Ranst (2520), Retie (2470), Zandhoven (2240), Lommel (3920), Vorselaar (2290)
Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos