Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Dijlevallei

BE2400011 - Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden
4661.00ha
Grootbroek (2) © Paul Van Caesbroeck
Bertembos © Paul Van Caesbroeck
bruine kiekendief © Miel Ferdinande
roerdomp (c) Bernard Van Elegem
Dijlevallei © Tom Linster
Grootbroek (1) © Paul Van Caesbroeck
Grootbroek (3) © Paul Van Caesbroeck

Wie Dijlevallei zegt, denkt aan het Heverleebos en Meerdaalwoud, aan de kronkelende Dijle en natuurparels zoals de Doode Bemde en het Grootbroek. In het voorjaar rollen deze bossen een tapijt van bosanemoon en daslook uit, gevolgd door graslanden met een weelderige bloemenpracht.

Dit gebied ligt ten zuiden van Leuven en bestaat uit grote boscomplexen en uitgestrekte vallei-natuur. Om Leuven te beschermen tegen wateroverlast ontwikkelde de overheid een natuurlijk rivierbeheer op de Dijle en haar zijlopen. Daardoor zie je als bezoeker vaak bomen liggen in de rivier. Dit beheer is een inspiratiebron voor andere valleien. De grote oude bossen op de plateaus herbergen niet alleen veel natuurschoon, maar produceren ook kwaliteitshout. Meerdaalwoud, Heverleebos en Bertembos zijn daar sprekende voorbeelden van.

De Dijlevallei ten zuiden van Leuven is een brede, diep ingesneden vallei met een natuurlijk kronkelende rivier die regelmatig overstroomt. In de valleien is er een afwisseling van natte bossen, vijvers en moerassen, wat je mooi kunt zien vanuit de trein Leuven-Ottignies. Ongeveer drie kwart van het gebied bestaat uit bos, voornamelijk op de hoger gelegen plateaus en op de hellingen. Het grootste bos is Meerdaalwoud en Heverleebos, dat gekenmerkt wordt door zijn uitgestrekte eiken- en beukenbossen en monumentale dreven.

Talrijke gebruikers zijn actief in het gebied. Dat zijn vooral vissers, jagers, landbouwers, houtexploitanten, buitensportorganisaties en recreanten. Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste beheerder. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud beheren de Doode Bemde, en Natuurpunt neemt de Koeheide voor zijn rekening. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is verantwoordelijk voor het beheer van de Dijle, de IJse en de Laan. De Watergroep heeft drinkwaterwinningen in de Dijle- en Laanvallei.

Bertem (3060), Bierbeek (3360), Herent (3020), Huldenberg (3040), Kortenberg (3070), Leuven (3000), Oud Heverlee (3050), Overijse (3090), Tervuren (3080)
Greet Swinnen
Agentschap voor Natuur en Bos