Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Caestert

BE2200036 - Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten
132.00ha

De Sint-Pietersberg is een belangrijk natuurgebied op de grens met Wallonië, Nederland en Vlaanderen. Door de mergel in de ondergrond een topgebied voor vleermuizen, kalkflora en vele bijzondere, zeldzame vlinders.  Een gebied voor echte natuurfanaten.

Dit gebied is een verzameling van 12 kleine gebiedjes met kalkgraslanden, bossen en mergelgrotten in de gemeente Riemst in Limburg. De grootste deelgebieden zijn: de Roosburg (24 ha), Tiendeberg (15 ha) en Plateau Caestert (40 ha). Samen met de SBZ’s aan Nederlandse en Waalse zijde is het een bolwerk voor kalkflora en –fauna. Het behoud van deze grotten is essentieel voor het in stand houden van bijzonder zeldzame vleermuispopulaties.

Typisch voor het gebied is de kalkrijke ondergrond. Door mergelontginning zijn ondergrondse mergelgroeven ontstaan, waarin nu verschillende vleermuizenpopulatie leven. Jammer genoeg liggen de grotten vaak ingebed in een intensief en soortenarm akkerbouwgebied. Ook bovengronds is de invloed van kalk goed merkbaar: het bocagelandschap bestaat uit insectenrijke kalkgraslanden, kalkminnende beukenbossen. De bossen op het Plateau van Caestert zijn een mooi voorbeeld van dit bostype. De Tiendeberg is een natuurreservaat met kalkflora en veel zeldzame soorten.

Door de rijke bodem is Haspengouw de graanschuur van Limburg. Het is een bijzonder intensief landbouwgebied. Door de jaren heen zijn veel natuurwaarden verloren gegaan. Na de mergelontginning werden veel van de mergelgroeven voor champignonkweek gebruikt. Het grootste deel van het gebied is in privéhanden. De landbouwers zijn, naast de gemeentebesturen, de belangrijkste landschapsbeheerders.  De Tiendeberg, Plateau van Caestert, Pitjesberg en Lacroixberg zijn natuurreservaten in beheer bij Natuurpunt. De Coolengroeve wordt beheerd door Limburgs Landschap.

Riemst (3770)
Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos