Soortenbeschermingsplan hazelmuis

De hazelmuis wordt vermeld op de Vlaamse Rode Lijst en op de bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In het buitenland gaat de soort sterk achteruit. In 2003 was haar status in Vlaanderen onvoldoende gekend om de nodige beschermingsmaatregelen voor te stellen en uit te voeren. Daarom startten we met inventarisaties en het inzamelen van ecologische informatie. Op basis daarvan kunnen we nu reeds gerichte beschermingsmaatregelen adviseren. In overleg met terreinbeheerders, zowel overheden als privépersonen, ijveren we voor de uitvoering ervan.

Al onze inspanningen leidden reeds tot heel wat acties ten voordele van de hazelmuis. We overleggen met allerlei terreinbeheerders om te bekijken wat haalbaar is. Op basis van de voorliggende gegevens adopteerde de Gemeente Voeren de hazelmuis in het GALS-project (Gemeenten adopteren Limburgse soorten) en werd er een actieplan uitgeschreven met maatregelen ten voordele van de hazelmuis. Voor Infrabel maakten we een gedetailleerd beheerplan, zodat zij bij het onderhoud van de Voerense spoorwegbermen optimaal rekening kunnen houden met de hazelmuis. Dit alles leidde vanaf 2008 tot het daadwerkelijk uitvoeren van beheermaatregelen op het terrein met hopelijk tijdig de broodnodige versterking van de resterende hazelmuispopulatie tot gevolg.

In 2010-2012 liep er in Voeren ook een Limburgs biodiversiteitsproject rond de hazelmuis, dat uitgevoerd werd door Natuurpunt Studie/Zoogdierenwerkgroep, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, Gemeente Voeren en de Universiteit van Luik, met ondersteuning van de Provincie Limburg en ANB. Binnen dit project werd er gewerkt aan een betere kennis van het functioneren van de resterende hazelmuispopulatie om zo meer gerichte beschermingsmaatregelen te kunnen nemen, samen met allerlei educatieve en sensibiliserende activiteiten en terreinacties. Het project is nu afgelopen, maar de activiteiten worden nog steeds verdergezet door de vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep.