Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bosuitbreidingen

1504

Voor de realisatie van een goede staat van instandhouding, zowel op gewestelijk niveau als voor de SBZ zijn nog bijkomende bosuitbreidingen (‘nieuw’ bos) noodzakelijk met 335 ha als richtwaarde (totaal van alle boshabitats). Het combineren van de eerder genoemde inspanningen (kwaliteitsverbetering van de aanwezige habitats en de omvormingsmaatregelen) met bosuitbreiding moet uiteindelijk resulteren in volgende globale doelstellingen:

  • 4.1.Realisatie van goed gebufferde, grote boskernen in de droge sfeer (9120), met overgangen naar de nattere bostypes (9160 en 91E0):

    • Deelgebied 1 Bos van Houthulst: een boskern met een totale oppervlakte van 350 ha wordt nagestreefd; 15% (richtwaarde) van de voorziene bosuitbreidingen situeert zich in dit deelgebied;
    • Deelgebied 4 Wijnendalebos: een boskern met een totale oppervlakte van 350 ha wordt nagestreefd; 30% (richtwaarde) van de voorziene bosuitbreidingen situeert zich in dit deelgebied;
    • Deelgebieden 6a-e Driekoningen tot Vorte bossen: realisatie van een boskern met een totale oppervlakte van 500 ha; 20% (richtwaarde) van de voorziene bosuitbreidingen situeert zich in deze deelgebieden;
  • 4.2. Bosuitbreiding in functie van de realisatie van minder uitgestrekte boskernen (150 ha), in deelgebieden 2 Vloethemveld, 5 Sint-Andriesveld en 8d Kampveld-Rooiveld; 25% (richtwaarde) van de voorziene bosuitbreidingen situeren zich in deze deelgebieden;
  • 4.3. Bosuitbreiding in functie van de creatie van een bosnetwerk in de andere deelgebieden, waarbij gestreefd wordt naar het bufferen van kleinere boskernen (en/of het onderling verbinden van bos tot één netwerk (binnen deelgebieden). Dit is voornamelijk belangrijk in deelgebieden 3 Zorgvliet-Munkebossen, 8a Warande, 8b Gruuthuyse, 8c Nieuwenhove en 9 Vallei van de Zuidleie.