Vlaamse regering stelt Vlaams Natura 2000-programma definitief vast

31-07-2017

Net voor het zomerreces besliste de Vlaamse Regering over een aantal belangrijke dossiers die de natuur in Vlaanderen meer en beter op de kaart zullen zetten.

Op 30 november 2016 besliste de Vlaamse Regering het voorontwerp van het Vlaamse Natura 2000-programma principieel voorlopig vast te stellen. Inmiddels is de decretale rechtsgrond voor het Vlaamse Natura 2000-programma opnieuw ingevoegd in het Natuurdecreet. Het programma werd ook onderworpen aan een openbaar onderzoek. Nu stelt de Vlaamse Regering het Vlaamse Natura-2000 programma definitief vast. Het vormt vanaf nu het kader voor de realisatie van de Europese natuurdoelen (ook instandhoudingsdoelstellingen of IHD genoemd).

“Vandaag werden een aantal hoekstenen van het Vlaamse natuurbeleid definitief goedgekeurd. We willen iedereen mee aan boord trekken in het Vlaamse natuurbeheer. Wie natuurdoelstellingen realiseert op het terrein zal op dezelfde manier op financiering kunnen rekenen”, aldus Joke Schauvliege. “Met de goedkeuring van het Vlaams Natura 2000-programma zal Vlaanderen verder bouwen aan het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.”

(*) Document dat het Agentschap voor Natuur en Bos opstelde bij de verwerking van de bezwaarschriften van het openbaar onderzoek. Het bevat de gecoördineerde en gebundelde bezwaren met overwegingen en voorstellen tot aanpassingen, ter voorbereiding van de beslissing van de Vlaamse Regering.