Update praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring

02-08-2017

Op 1 juli 2017 werden updates gepubliceerd van de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht. Dit gebeurde naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 inzake IHD en PAS. De praktische wegwijzers vormen de leidraad voor de opmaak van een passende beoordeling. Deze documenten zijn dynamisch en worden naargelang de noodzaak geüpdatet.

Door deze beslissing is vanaf 1 juli 2017 een gewijzigd significantiekader van toepassing voor de polluent NH3. Dit vormt dan ook de belangrijkste wijziging in de praktische wegwijzers. Door de wijziging van het significantiekader zijn ook de Voortoets – Depositiescan en de Impactscore NH3-tool aangepast.

raadpleeg de praktische wegwijzers.