Stand-still actie voor kamsalamander in Zandleemstreek

20-11-2019

In het Natura 2000 gebied Zandleemstreek werd recent een zogenaamde stand-still actie uitgevoerd ten voordele van de kamsalamander. 'Stand-still' houdt in dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt om de achteruitgang van de soort een halt toe te roepen. De populaties kamsalamander in Serskamp staan bekend als de grootste resterende populatie in Oost-Vlaanderen. Zowel de gemeenten Wetteren en Wichelen in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde – Durme hadden al een langer lopend programma beter bekend als ‘Titus, het waterdraakje’. Daarnaast loopt in de gemeente Merelbeke ook al sinds 2004 het Poelenplan, in samenwerking met Natuurpunt.
Dankzij de projectsubsidies van Natuur en Bos konden diverse projecten worden toegevoegd aan het bestaande programma. Doel: het leefgebied van de kamsalamander (en meteen ook alle waterleven gebonden aan poelen) verder uit te breiden.

Er werden projecten uitgevoerd bij privé-eigenaars via de Bosgroep, Regionale landschappen, gemeenten en op terreinen van Natuurpunt. Ook in de ANB-domeinen zelf werden er inspanningen geleverd voor een verder herstel van zowel water- als landhabitat.
Bijzonder was de translocatie of herplaatsing van de populatie kamsalamander vanuit het Zennegat naar gebieden in Boortmeerbeek. Omdat hier een GOG ‘gecontroleerd overstromingsgebied werd aangelegd en de dieren hierin niet kunnen overleven, moesten ze verplaatst worden.

Het INBO had al veel ervaring met opkweken en herplaatsen en (her)introductie en heeft gedurende 3 jaar een succesvol kweekprogramma op poten gezet in samenwerking met het ANB.
In totaal werden meer dan 50 poelen aangelegd/hersteld en plaatselijk ook bijkomende winterhabitat gecreëerd.

U vindt alle projecten terug op deze kaart.
Het soortenbeschermingsprogramma voor de kamsalamander is afgewerkt maar nog niet goedgekeurd door de minister.
Via monitoring zal de verdere evolutie van de populaties kamsalamander opgevolgd worden.

Voor meer informatie kan u terecht bij gebiedscoördinator Zandleemstreek Ann De Rycke

(foto kamsalamander: Rollin Verlinde - Vildaphoto