Puzzel Natura 2000-gebied Klein Schietveld compleet

06-03-2018

Met de aankoop van het Beltenbos te Kapellen kan het volledige deelgebied van SBZ Schietvelden voortaan optimaal worden beheerd. Het tot nu toe privé-domein van een kleine 40 hectare was een missing link tussen het militair domein en ´De uitlegger´ en de antitankgracht.

Hiermee versterken we niet alleen het regionale ecologisch netwerk, maar kan er nu ook concreet werk worden gemaakt van prioritaire inspanningen en acties voor het Natura 2000-gebied.

Het Beltenbos bestaat vooral uit natte tot droge heide (4010, 4030), slenken en plagplekken in heide (7150), en oude eiken-berkenbossen (9190). Vermeldenswaardig is dat het zeldzame eenarig wollegras werd aangetroffen.