Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Praktische wegwijzer Ruimtebeslag

22-04-2020

Op 1 april publiceerde Natuur en Bos de praktische wegwijzer Ruimtebeslag. Dit is de meest actuele leidraad om de significantie van een effect op de speciale beschermingszones te beoordelen, meer bepaald de Habitatrichtlijngebieden.

De praktische wegwijzer Ruimtebeslag gaat in op het directe oppervlaktegebonden verlies van een habitat en de kwaliteitsdaling van een habitat.

Lees meer over alle praktische wegwijzers die reeds werden gepubliceerd.