Europese commissie keurt actieplan Natura 2000 goed

08-05-2017

De Europese Commissie keurde op 27 april het actieplan goed om de implementatie van Natura 2000 te optimaliseren. Dit actieplan is het gevolg van de conclusies uit de 'fitness check' die de Commissie in december 2016 publiceerde.

Het plan bevat vijftien maatregelen die tegen 2019 in de praktijk moeten worden gebracht om de uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, de kern van het EU-natuurbeleid, snel te verbeteren. De maatregelen zijn ondergebracht in vier prioriteitsgroepen:

  • De richtsnoeren, kennis en samenhang met bredere sociaaleconomische doelstellingen verbeteren
  • Politieke betrokkenheid opbouwen en de naleving verbeteren
  • Meer investeren in Natura 2000 en beter gebruikmaken van EU-financiering
  • Betere communicatie en voorlichting en grotere betrokkenheid van burgers, belanghebbenden en gemeenschappen

persbericht van de Europese Commissie over het actieplan

raadpleeg het actieplan

raadpleeg de begeleidende nota

raadpleeg de factsheets (Engels)