Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwarte stern

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1510
Zwarte stern
Kleine Nete
Zwarte stern
=

De soort spoort gedeeltelijk mee met de kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp. Ondiepe plassen met open water, veel drijvende waterplanten, open oevers, een voldoende voedselaanbod en geen verstoring, ook niet door ganzen. Het leggen van rietmatten als broedplaats is aanbevolen.

Behoud van de bestaande foerageergebieden voor doortrekkers.