Zwarte specht

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1227
Zwarte specht
Schietvelden
Loofbossen (Schietvelden)
Zwarte specht

Laten verouderen van de bestaande loofbossen.
Behoud van een deel van de naaldhoutbestanden.
Behoud van voldoende staand dood (naald)hout.

Behoud van de huidige populatie van 5–7 broedparen.