Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1442
Zeggekorfslak
Duingebieden
Duingebieden
Zeggenkorfslak
=/↑

Kwalitatief goed ontwikkelde vochtige duinmilieus met een hoge watertafel gedurende grootste deel van het jaar en kweldruk. Watervervuiling tegengaan.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Behoud van de actuele populaties en van populaties op eventuele nieuwe vindplaatsen.