Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1171
Zeggekorfslak
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
Zeggenkorfslak

Kwaliteitsverbetering van de (potentieel) geschikte leefgebieden; vegetaties waar de soort aanwezig is, zoals in grote zeggenrijke vegetaties, natte ruige overgangen, ook rond rbb dottergrasland in een goede kwaliteit brengen/houden

Voldoende tot goede staat van instandhouding van bestaande populaties in de Molen- en Weesbeekvallei (deelgebieden 5b en 3).