Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1146
Zeggekorfslak
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
Zeggenkorfslak

Kwaliteitsverbetering van de geschikte leefgebieden; waar de soort aanwezig is, grote zeggenrijke vegetaties en dergelijke (natte ruige overgangen, ook rond rbb dottergrasland) in een goede kwaliteit brengen/houden.

Voldoende tot goede staat van instandhouding (deelgebied 1e).