Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1336
Wespendief
Mangelbeek
Wespendief

Naast de doelstellingen voor de boshabitats en het toepassen van de CDB is een verbetering van het foerageergebied noodzakelijk door een behoud en kwaliteitsverbetering van extensieve graslanden.

Minstens behoud van de actuele populaties (2bp).