Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1702
Wespendief
Mechelse Heide
Wespendief

Kwalitatieve verbetering en toename van de oppervlakte loofbossen en extensief beheerde graslanden.
Deze eisen worden gedekt door de doelen die vooropgesteld worden voor de andere habitats en soorten.

Behoud populatiegrootte
De actuele populatiegrootte is niet gekend (kennislacune).