Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Strandplevier

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1431
Strandplevier
Duingebieden
Duingebieden
Strandplevier

Behoud en herstel van natuurlijke, dynamische strand-duinovergangen en slikken en schorren met voldoende grote rustgebieden waar verstoring tot een minimum beperkt wordt. Als grondbroeder op pioniersvegetaties is dit een zeer verstoringsgevoelige soort, die niet broedt in goed ontsloten gebieden.

Actuele populatie: de laatste jaren gemiddeld 15 bp., uitsluitend in het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’.
Binnen het SBZ-V ‘Westkust’ worden 1-2 bp. vooropgesteld, verdeeld over de IJzermonding (BE2500001-16) en de slufters in De Panne (BE2500001-1).
Binnen het SBZ-V ‘Zwin' worden 2-4 bp. Vooropgesteld.