Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1326
Rugstreeppad
Mangelbeek
Rugstreeppad

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

3 populaties van >200 roepende man op telkens 5 voortplantingsplaatsen, gelegen in de bovenloop van de Abeek, het centrale vennencomplex/Sonnisheide en de omgeving van Kelchterhoef.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap-habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.