Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1710
Rugstreeppad
Mechelse Heide
Rugstreeppad

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

2 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen.
Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.