Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1279
Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper
Grote Nete
Valleilandschap

  • Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.
  • Substraat van zand (kleine modderkruiper) of zand met grind, ijzerzandsteen, grote stenen en dood hout (rivierdonderpad).
  • Geen rechtstreekse afspoeling van sediment in de beektrajecten waar rivierdonderpad voorkomt.
  • Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers, …).
  • Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.

Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties naar de bovenloop van de Grote Nete en haar zijbeken. Er wordt voor beide soorten gestreefd naar een goede staat van instandhouding, d.w.z. een abundantie van minstens 2000 (kleine modderkruiper) resp. 200 (rivierdonderpad) individuen per ha en de aanwezigheid van alle lengteklassen (leeftijdsgroepen). Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.