Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1397
Rivierdonderpad
Dijlevallei
Vallei - waterlopen
Rivierdonderpad

Verdere verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen, met bijzondere aandacht voor de onderlinge verbinding van de voor rivierdonderpad geschikte leefgebieden. De Ijse en haar zijlopen zijn daarbij prioritair (o.a. Nellebeek). Bestendigen van natuurlijk rivier- en oeverbeheer.

Realisatie van een duurzame reproducerende populatie van rivierdonderpad (Streefcijfer: 0,1-0,3 individuen per m² geschikte rivierbedding), indien bijkomend onderzoek de aanwezigheid van een relictpopulatie aantoont.