Regenwulp

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1222
Regenwulp
Schietvelden
Regenwulp

Verbetering van de huidige kwaliteit van het foerageer- en leefgebied om het voorkomen van regenwulp als wintergast opnieuw toe te laten. Dit omvat extensieve graslanden, die tot einde april plas-dras staan.

Toename van de aantallen regenwulp in het gebied.