Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1562
Porseleinhoen
Polders
Porseleinhoen

In stand houden van grote zeggenvegetaties en rietmoerassen.
De soort lift deels mee op de doelen voor habitattype 6430 en soorten zeggekorfslak en bruine kiekendief.

Actueel: onregelmatige broedvogel over de volledige SBZ.
Doel: behoud van de Porseleinhoen als broedvogel in SBZ-V Poldercomplex en SBZ-V Krekengebied, met 1 à 2 bp. als satellietpopulatie. Dit vereist een extra leefgebied van 5-10 ha.