Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1525
Porseleinhoen
Kleine Nete
Porseleinhoen

Deze soort spoort samen met de voor HT 6410 en 6510 tot doel gestelde schraallandcomplexen van > 30 ha. Deze oppervlakte is noodzakelijk per broedpaar. Aanwezigheid van > 15 ha zeggen in ondiep water (

Uitbreiding van actuele populatie van 1 broedpaar tot 4 à 5 broedparen. Behoud van de bestaande doortrekkende populaties. Dit vereist een extra leefgebied van 41-119 ha.