Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1393
Porseleinhoen
Dijlevallei
Porseleinhoen

Specifieke inrichting en beheer (Grote zeggenvegetaties, ondiepe oevervegetaties, jong rietland, dotterbloemgraslanden …) met overgangszones naar natte graslanden in in de meest geschikte gebieden.

Toename van de populatie van 2-3 naar 3-6 broedparen. Dit vereist een toename van specifiek leefgebied : (grote zeggenvegetaties, jonge gemaaide rietlanden en/of lage grazige vegetaties in permanent ondiep water van 7 (actueel) naar 30-40 ha.